Hypotheekadvies in 5 stappen

Voordat u zich laat adviseren over uw hypotheek, is het fijn te weten wat u kunt verwachten. Zo kunt u zich beter voorbereiden en de juiste vragen stellen. Hieronder leest u in 5 stappen hoe een hypotheekadvies eruit ziet.

Stap 1: Oriëntatie

 • Uw adviseur luistert naar uw wensen en ideeën.
 • Hij/zij geeft uitleg over de verschillende stappen in het adviestraject en kosten voor advies en bemiddeling.
 • Hij/zij geeft een indicatie voor de haalbaarheid van een mogelijk gevraagde financiering en/of geeft een indicatie van het maximaal te lenen bedrag en de bijbehorende maandlasten aan de hand van een inkomenstoets.
Stap 2: Analyse & advies
 • Inventarisatie en analyse van uw gehele financiële situatie zoals inkomen, aanwezig vermogen en eventuele overwaarde of restschuld.
 • Uitgebreide toelichting op het financieel advies waarbij schriftelijk wordt vastgelegd welke afwegingen tot het advies hebben geleid.
 • Advies over de hypotheekvorm, rentevariant en geldverstrekker.
 • De alternatieven worden helder voor u samengevat en u krijgt ze op papier om thuis rustig te bestuderen.
Stap 3: Keuze aanbieder en product
 • Bepalen van uw keuze aan de hand van de berekeningen en advies.
 • Aanvragen hypotheekofferte.
 • Toelichting op de offerte (voorwaarden hypotheek helder maken).
 • Vaststellen beslissingstermijn.
 • Eventueel aanpassingen op basis van nieuwe gegevens.
 • Nemen van de definitieve beslissing.
 • Toelichting op het (administratieve) vervolgtraject.
Stap 4: Afhandeling
 • Tekenen van de hypotheekofferte.
 • Begeleiding bij invullen benodigde bescheiden.
 • Eventueel in gang zetten en bewaken van afhandeling medische keuring.
 • Voorlichting over het traject met de notaris en wat de diverse partijen hierin doen.
 • Bewaken afhandeling conceptstukken ten behoeve van tekening bij de notaris.
 • Begeleiding van de formele afsluiting van de hypotheek.
Stap 5: Onderhoud & service

Afhankelijk van de complexiteit van uw persoonlijke situatie, de afgesloten financiële producten en uw wensen, kunt u een serviceabonnement of nazorgabonnement afsluiten. Uiteraard kunt u ook de afspraak maken met uw adviseur dat hij of zij een keer per jaar contact met u zoekt om te inventariseren of een adviesgesprek nodig is.

Welke kosten u kunt verwachten leest u op de pagina ‘Kosten hypotheekadvies’.

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?