SEH-Bijeenkomsten

Ontmoeten, leren, beleven

Speciaal voor de bij haar aangesloten Erkend adviseurs, organiseert SEH regelmatig bijeenkomsten over diverse relevante onderwerpen en actuele ontwikkelingen op het gebied van financieel advies, wetgeving en bijvoorbeeld fiscaliteit. Naast het jaarlijks SEH-congres bent u van harte welkom op de themabijeenkomsten die 2 keer per jaar bij u in de regio worden georganiseerd. Naast een interessante en leerzame bijeenkomst, is het direct een mooie gelegenheid om uw collega Erkend adviseurs ontmoeten, te netwerken en ervaringen uit te wisselen. 

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.