SEH-Bijeenkomsten

Thema bijeenkomsten

SEH organiseert een aantal keer per jaar, exclusief voor Erkend adviseurs en Register Financieel Medewerkers, een reeks themabijeenkomsten over relevante onderwerpen in uw adviespraktijk en/of nieuwe wet- en regelgeving. Leerzaam, informatief en bij u in de regio.

In het voorjaar van 2019 organiseren wij weer een nieuwe ronde themabijeenkomsten. Zodra het onderwerp, data en locaties bekend zijn, zullen wij u hier nader over informeren.

 

 

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.