Waarom Erkend Financieel Adviseur

SEH gaat campagne voeren!

 

SEH start in januari met een consumentencampagne. In deze campagne – getiteld ‘LevenWonen’ – zullen we laten zien waar een Erkend adviseur voor staat. Dat die meer biedt dan een niet-erkend adviseur. En we zullen consumenten laten zien waar ze u kunnen vinden.

Samen met u gaan we het keurmerk Erkend Financieel Adviseur de komende jaren nadrukkelijk op de Nederlandse kaart zetten. Doet u mee? In deze nieuwsbrief leggen we alvast kort uit hoe en waarom. De komende maanden hoort u hier nog veel meer over.

Meer bekendheid voor keurmerk SEH
SEH wil dat consumenten op financieel vlak de juiste keuzes kunnen maken. Daar is goed advies voor nodig. Om die reden werkt SEH al 20 jaar aan het (verder) verbeteren van de vakbekwaamheid onder financieel adviseurs. Anno 2018 omarmen liefst 8.500 adviseurs die doelstelling. Zij dragen met trots het SEH-keurmerk.
Een grote wens van veel Erkend Financieel Adviseurs is dat het keurmerk meer bekendheid krijgt onder consumenten. Zodat zij al de juiste keuze maken op het moment dat zij een financieel adviseur zoeken. “SEH deelt die wens en daar gaan we werk van maken!”, zo verklaart SEH-voorzitter Ron Dukers het initiatief voor de campagne.

Platform LevenWonen
Centraal onderdeel in de campagne wordt het online platform LevenWonen.nl. Deze website gaat consumenten inspirerende informatie bieden over wonen en belangrijke levensfasen. De content ademt een sfeer uit van ‘zorgeloos leven en aangenaam wonen’: dat wat de consument ervaart als hij/zij een Erkend adviseur in de arm neemt.
Dit platform bruist van bedrijvigheid. De campagne haakt voortdurend in op actuele financiële thema’s. Via social media (Facebook, Instagram en LinkedIn) én Google Adwords bereiken we gericht doelgroepen: starters, woningbezitters, huurders en ZZP'ers.

In januari start radiocampagne
De campagne zal in januari van start gaan. We beginnen dan met een korte, maar intensieve radiocampagne. De meest ideale radiomix is al bepaald. U gaat de Erkend Financieel Adviseur tegenkomen op Radio 538, NPO Radio 2, Sky Radio, Radio 10 en Q-music. In enkele weken tijd bereiken we zo miljoenen consumenten. De commercials zelf zijn nog in de maak. We delen binnenkort het resultaat met u.

Uw eigen campagnemotor!
Op LevenWonen.nl verschijnen continu actuele berichten over wonen en relevante life-events. Zulke berichten kunt u straks met een simpele druk op de knop delen: op uw website, in uw nieuwsbrief of op social media. Elk bericht dat u deelt, leidt mensen naar uw persoonlijke profielpagina op LevenWonen.nl. Dit wordt uw gepersonaliseerde campagnemotor!
Zodra de profielpagina’s (begin 2019) gereed zijn, krijgt u van ons meer uitleg over hoe u uw profielpagina naar eigen inzicht kunt vormgeven. We laten dan zien hoe u met uw profielpagina en het delen van berichten uw eigen zichtbaarheid kunt vergroten. Indirect doet u dat dan ook voor het merk ‘Erkend Financieel Adviseur’. 

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.