Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Disclaimer

Informatie
De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Indien u een link wenst aan te leggen naar www.seh.nl, gelieve dit altijd naar de SEH Homepage te doen.

Aansprakelijkheid
Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie.

Stichting Erkend Hypotheekadviseur is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur zouden voorkomen. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de SEH website zijn gelinked.

Privacy
Stichting Erkend Hypotheekadviseur respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Stichting Erkend Hypotheekadviseur gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Persoonsgegevens
Stichting Erkend Hypotheekadviseur verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Door zich te registreren op de website van SEH geeft een adviseur de SEH toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor intern marktonderzoek en statistische doeleinden. Daarnaast gaat Stichting Erkend Hypotheekadviseur er van uit dat een bij SEH geregistreerde hypotheekadviseur geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over de SEH PE-programma’s, vakinhoudelijke informatie en informatie rondom door SEH georganiseerde bijeenkomsten en congressen. Het is dan ook niet mogelijk voor een bij SEH geregistreerde hypotheekadviseur zich uit te schrijven voor bovengenoemde mailingen.

Stichting Erkend Hypotheekadviseur verzekert elke geregistreerde adviseur met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Cookies
De website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat de Stichting Erkend Hypotheekadviseur na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De Stichting Erkend Hypotheekadviseur gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Uiteraard kunt u het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via uw browser, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren. Lees meer over de cookiewetgeving.

Auteursrecht
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.