Waarom Erkend Financieel Adviseur

Uw voordelen als Erkend adviseur

U bent financieel adviseur en wilt uw kennis en kunde graag verdiepen en verbreden. Het keurmerk Erkend Financieel Adviseur is dan een waardevolle aanvulling voor u. Met deze erkenning bent u, in tegenstelling tot een Wft-adviseur, bewezen ervaren, deskundig en vaardig in het bieden van hoogwaardig financieel advies.

U kijkt hierbij niet alleen naar de hypotheek, maar naar de volledige financiële situatie van uw klant. Zo bezit u naast het Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet ook het Wft-diploma Adviseur Consumptief krediet, bent u analytisch en behoudt u altijd het overzicht voor uw klant. Nadat u uw Opleiding Integraal Adviseren hebt afgerond, volgt u elk jaar SEH PE en wordt u door de SEH voortdurend geïnformeerd over wet- en regelgeving, fiscaliteiten en ontwikkelingen op uw vakgebied.

SEH helpt u graag

De SEH hecht veel waarde aan een vakkundig en integer advies. Wij ondersteunen u hier dan ook graag bij. Dit doen we zowel vakinhoudelijk, promotioneel als administratief, zodat u uw klant zo goed mogelijk kunt adviseren over zijn financiële situatie.

Vakinhoudelijk

  • Jaarlijkse SEH Permanente educatie
  • Maandelijkse vakinhoudelijke e-nieuwsbrief
  • 4 keer per jaar vakblad 'Erkend'
  • Workshops en themabijeenkomsten
  • @SEHNieuws via Twitter
  • Actieve SEH Linkedin groep
  • Jaarlijks SEH Congres

Promotie
Met het keurmerk Erkend Financieel Adviseur kunt u zich bij uw klanten profileren als deskundig adviseur. SEH biedt u ter ondersteuning een divers pakket aan promotionele middelen waarmee u uw klant kunt informeren over uw toegevoegde waarde als Erkend Financieel Adviseur en over de verschillende onderwerpen rondom woningfinanciering. Denk aan posters, folders, advertenties en teksten voor op uw website en sociale media. Indien u zich liever als hypotheekspecialist profileert, zijn er ook promotieartikelen beschikbaar voor de Erkend Hypotheekadviseur. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop.  

Administratief
De SEH neemt u administratieve rompslomp uit handen. Op uw persoonlijke pagina's op MijnSEH vindt u uw SEH PE-puntenregistratie, examenverleden en correspondentie in 1 oogopslag. Ook uw vakdiploma's en certificaten die niet tot de erkenningseisen behoren, kunt u uploaden. Zo creeërt u uw persoonlijke archief. 

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.