Zo wordt u Erkend Financieel Adviseur

Vind een Erkend Financieel Adviseur

Opleiding Integraal Adviseren

U wilt als financieel adviseur uw kennis en kunde graag verdiepen en verbreden. Dan is het keurmerk Erkend Financieel Adviseur een waardevolle aanvulling voor u. Met deze erkenning bent u bewezen ervaren, deskundig en vaardig in het bieden van hoogwaardig financieel advies en wordt u door SEH voortdurend op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen op uw vakgebied. U kijkt hierbij niet alleen naar de hypotheek, maar naar de volledige financiële situatie van uw klant. Nu en in de toekomst. En dat wordt gewaardeerd!

Om Erkend Financieel Adviseur te worden, dient u de Opleiding Integraal Adviseren te volgen en een assessment af te leggen. Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u aan te tonen dat u aan de toelatingseisen voldoet. U zult eveneens de Beroepscode ondertekenen en de jaarlijkse bijdrage aan de SEH voldoen. Zowel voor startende adviseurs als voor ervaren adviseurs biedt de SEH een passend opleidingstraject tot Erkend Financieel Adviseur.

De Ervaringseis

Op basis van uw ervaring volgt u een passend opleidingstraject tot Erkend Financieel Adviseur. Om Erkend Financieel Adviseur te kunnen worden, heeft SEH een ervaringseis opgesteld.

U voldoet aan deze eis, indien u direct voor aanvang van de opleiding, ten minste gedurende een aaneengesloten periode van een jaar, de helft van de tijd klanten te hebben geadviseerd over hun financiële positie. Dat wil zeggen over woningfinanciering, inkomensrisico’s of vermogen of een combinatie van die onderwerpen. Indien producten worden geadviseerd, denkt u dan aan consumptieve en hypothecaire kredieten, bankspaarproducten met of zonder beleggingscomponent, beleggingsrekeningen, levensverzekeringen zoals beleggingsverzekeringen, traditionele gemengde verzekeringen, losse overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, erfrenteverzekeringen en specifieke betalingsbeschermers.

De ervaringseis toont u aan door middel van een werkervaringsverklaring. Voldoet u (nog) niet aan de werkervaringseis? Geen probleem, dan kiest u hieronder voor de opleiding voor de startende adviseur.

Hoe ervaren bent u?

SEH biedt u een opleiding die aansluit bij uw ervaring als financieel adviseur. Adviseert u al 1 jaar of langer zelfstandig als financieel adviseur, dan volgt u het opleidingstraject voor ervaren adviseurs.

Bent u nieuw in de branche of hebt u nog niet eerder klanten geadviseerd? Dan volgt u het opleidingstraject voor de startende adviseur. Kies hieronder wat voor u van toepassing is en lees meer over uw persoonlijke leerroute.

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.