Ik ben een ervaren adviseur

Zo wordt u Erkend adviseur

U bent in het bezit van de Wft-diploma's Adviseur Hypothecair krediet en Adviseur Consumptief krediet, u werkt al ten minste een jaar zelfstandig als financieel adviseur en u wilt graag Erkend Financieel Adviseur worden. Een goede keuze. Hieronder leest u meer over de inhoud en examinering van de Opleiding Integraal Adviseren.

Uw Opleiding

Tijdens de driedaagse opleiding Integraal Adviseren komen kennis, houding en vaardigheden geïntegreerd aan de orde. Behandeld wordt o.a. budgetteren, het adviseren op basis van een netto besteedbaar inkomen, de mogelijke inkomensrisico's van een consument en het verloop van het adviesproces. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het trainen van uw adviesvaardigheden en uw houding als adviseur. Ervaren en deskundige trainers zullen u tijdens deze drie dagen informeren en begeleiden.

Tijdens de opleiding ontvangt u een casus als huiswerkopdracht. De inhoud van deze casus wordt ook gebruikt bij het assessment. Hierdoor kunt u zich optimaal voorbereiden op dit examen.

Na het behalen van een voldoende resultaat hiervoor, kunt u zich inschrijven als Erkend Financieel Adviseur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de driedaagse opleiding voor ervaren adviseurs dient u, voordat u zich kunt inschrijven voor de SEH Opleiding Integraal Adviseren, te voldoen aan de onderstaande eisen:

  • Geldig Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet (bestaat uit de modulen Wft Basis, Wft Vermogen en Wft Hypothecair krediet);
  • Adviesbevoegdheid op het gebied van Consumptief krediet. De verwachting is dat deze adviesbevoegdheid vanaf 1 april 2019 toegevoegd wordt aan het Wft diploma Adviseur Hypothecair Krediet. Daarop vooruitlopend eisen wij op dit moment geen Wft diploma Adviseur Consumptief Krediet.
  • Ervaringseis: U dient direct voor aanvang van de opleiding ten minste gedurende een aaneengesloten periode van een jaar de helft van de tijd klanten te hebben geadviseerd over hun financiële positie. Dat wil zeggen over woningfinanciering, inkomensrisico’s of vermogen of een combinatie van die onderwerpen. Indien producten worden geadviseerd, denkt u dan aan consumptieve en hypothecaire kredieten, bankspaarproducten met of zonder beleggingscomponent, beleggingsrekeningen, levensverzekeringen zoals beleggingsverzekeringen, traditionele gemengde verzekeringen, losse overlijdensrisicoverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, erfrenteverzekeringen en specifieke betalingsbeschermers.
    De ervaringseis toont u aan door middel van een werkgeversverklaring. 

Kunt u nog niet voldoen aan de ervaringseis?
Dan biedt de SEH u een aangepaste opleiding, waarmee u zich actief kunt voorbereiden op uw Erkenning en al gebruik kunt maken van de voordelen die de SEH u biedt. U mag zich dan Erkend Financieel Adviseur i.o. noemen tot u aan alle eisen voldoet en uw opleiding af hebt gerond met een assessment. Lees meer over de startend adviseur.

Indien u voldoet aan de toelatingseisen voor de Opleiding Integraal Adviseren, ontvangt u een verklaring voor deelname van SEH waarmee u zich kunt inschrijven voor de opleiding bij een opleidingsinstituut naar keuze.

Lidmaatschap SEH
U bent vanaf dat moment officieel aangesloten bij de SEH en zal eveneens een contributiefactuur ontvangen. De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. In 2019 bedraagt de contributie €110 per kalenderjaar. Na 1 juli wordt slecht €55 in rekening gebracht.

NB. Wanneer u in november of december 2019 pas uw verklaring ontvangt, betaalt u geen contributie meer dit jaar en zal de factuur direct worden gecrediteerd.

Opleidings instituten

Na akkoord van de SEH, kunt u zich inschrijven voor de Opleiding Integraal Adviseren bij een geaccrediteerd opleidingsinstituut.
In onderstaand overzicht vindt u de opleidingsinstituten waar u de driedaagse Opleiding Integraal Adviseren kunt volgen.

CursusOpleiding Integraal AdviserenDag 112-3-2019€750

Inschrijven

OpleiderDukers en BaelemansDag 226-3-2019
LocatieUtrecht - BCNDag 309-04-2019
CursusOpleiding Integraal AdviserenDag 110-4-2019€ 726

Inschrijven

OpleiderLindenhaegheDag 217-4-2019
LocatieBilthovenDag 324-4-2019
CursusOpleiding Integraal AdviserenDag 115-4-2019€ 750

Inschrijven

OpleiderDukers en BaelemansDag 26-5-2019
LocatieUtrecht - BCNDag 320-5-2019
CursusOpleiding Integraal AdviserenDag 13-6-2019€ 726 

Inschrijven

OpleiderLindenhaegheDag 211-6-2019
LocatieBilthovenDag 317-6-2019

 

 

 

-- 

Registreren

Registreer u vandaag nog om u aan te kunnen melden voor de Opleiding Integraal Adviseren! 

Registreren

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.