Zo wordt u Erkend Financieel Adviseur

Vind een Erkend Financieel Adviseur

Erkend in 5 stappen

 

Wilt u ook Erkend Financieel Adviseur worden? Volg dan de onderstaande vijf stappen.

Stap 1. Registratie
U registreert zich bij de SEH op www.seh.nl. Nadat u zich hebt geregistreerd, ontvangt u een e-mail met een werkgeversverklaring. De ondertekende werkgeversverklaring stuurt u samen met de noodzakelijke Wft-diploma's per e-mail naar erkenning@seh.nl onder vermelding van ‘Toelating SEH Opleiding Integraal Adviseren’.

Stap 2. Beoordeling aanvraag
SEH beoordeelt uw diploma's en werkervaringsverklaring en geeft een verklaring af dat u kunt deelnemen aan de voor u passende SEH Opleiding Integraal Adviseren bij een van de opleidingsorganisaties die u vindt op de website www.seh.nl. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, bent u officieel aangesloten bij SEH en zal u eveneens een contributiefactuur ontvangen.

Stap 3. SEH Opleiding en assessment Integraal Adviseren
U volgt uw Opleiding Integraal Adviseren en legt het assessment met succes af.

Stap 4. Aanvraag Erkenning
Nadat u geslaagd bent voor het assessment, vraagt u uw Erkenning aan via www.seh.nl. U gaat hiervoor naar uw persoonlijk dossier op MijnSEH. Hier vindt u de link 'Erkenning aanvragen' en volgt u de aanwijzingen. U ontvangt vervolgens per e-mail een Verklaring van inschrijving. Deze dient u te ondertekenen en weer te uploaden in uw persoonlijk dossier. 

Stap 5. Erkenning
U ontvangt van SEH per e-mail de bevestiging van uw Erkenning. Nadat u uw contributiefactuur hebt betaald, ontvangt u zowel het Erkenningscertificaat Erkend Financieel Adviseur als het certificaat Erkend Hypotheekadviseur op uw privé adres.

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.