Ik ben een startende adviseur

Zo wordt u Erkend adviseur

U hebt recent uw Wft diploma Adviseur Hypothecair krediet behaald en/of u bent minder dan een jaar werkzaam als financieel adviseur in complexe producten zoals hypotheken. Uw kennis en kunde wilt u graag verbreden en verdiepen met de SEH Opleiding Integraal Adviseren. Een verstandige keuze!

Uw opleiding

De vierdaagse SEH-opleiding Integraal Adviseren start met twee trainingsdagen waarin vaardigheden en het adviesproces centraal staan. Na deze twee dagen zal u gedurende een jaar klanten adviseren over complexe producten en ontvangt u diverse opdrachten die u bij de opleider moet inleveren. Deze opdrachten gaan dieper in op met name de inkomensrisico’s, hoe daarmee om te gaan en op budgetteren. Ook zal u, als u nog niet in het bezit bent van het diploma Adviseur Consumptief krediet, dit moeten behalen. Gedurende uw voorbereidende jaar mag u zich 'Erkend Financieel Adviseur in opleiding' noemen.

Het opleidingsjaar sluit u af met een tweedaagse training waarin inkomensrisico’s verder worden uitgediept, de examencasus inhoudelijk aan de orde komt en het examen verder wordt voorbereid. Zo blijft u gedurende het jaar actief leren en bereidt u zich optimaal voor op uw examen dat uit een assessment zal bestaan. Na het succesvol afronden van uw examen wordt u Erkend Financieel Adviseur.

Toelatings eisen

Om voor de vierdaagse opleiding tot Erkend Financieel Adviseur te kunnen worden toegelaten, gelden drie eisen:

  • U bent in het bezit van een geldig Wft diploma Adviseur Hypothecair krediet.
  • U bent werkzaam als financieel adviseur in complexe producten zoals hypotheken.
  • U bent minder dan een jaar werkzaam in deze functie.

Langer dan een jaar werkzaam?
Bent u al langer dan een jaar werkzaam als financieel adviseur en voldoet u al wel aan de werkervaringseis? Dan volgt u de verkorte Opleiding Integraal Adviseren.

Indien u voldoet aan de toelatingseisen voor de Opleiding Integraal Adviseren, ontvangt u een Verklaring voor deelname van SEH waarmee u zich kunt inschrijven voor de opleiding bij een opleidingsinstituut naar keuze.

Lidmaatschap SEH
U bent vanaf dat moment officieel aangesloten bij de SEH en zal eveneens een contributiefactuur ontvangen. De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. In 2018 bedraagt de contributie €110 per kalenderjaar. Na 1 juli wordt slecht €55 in rekening gebracht.

NB. Wanneer u in november of december 2018 pas uw verklaring ontvangt, betaalt u geen contributie meer dit jaar en zal de factuur direct worden gecrediteerd.

Opleidings instituten

Na akkoord van de SEH, kunt u zich inschrijven voor de Opleiding Integraal Adviseren bij een geaccrediteerd opleidingsinstituut. Op dit moment biedt alleen opleidingsorganisatie Dukers & Baelemans de 4 daagse opleiding aan. De cursusdata van de opleiding vindt u hieronder. 

 

OpleidingsinstituutDukers & BaelemansInschrijven

Docent

 

Frank Paalman
Cursusdata

Dag 1: 7 september 2018

Dag 2: 28 september 2018

Dag 3: 6 september 2019

Dag 4: 27 september 2019

Tijd9:30 - 17:00 uur
Locatie

BCN

Daltonlaan 100

3584 BJ Utrecht

Kosten€ 1.199

 

 

 

Registreren

Registreer u vandaag nog om u aan te melden voor de Opleiding Integraal Adviseren! Zo profiteert u maximaal van de voordelen die u als Erkend Financieel Adviseur i.o. geniet.

Registreren

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.