Zo blijft u Erkend Financieel Adviseur

Vind een Erkend Financieel Adviseur

SEH PE 2018

Nieuwe PE-structuur in 2018
Stel uw eigen unieke SEH PE-programma samen.

Vanaf 1 januari 2018 kunt u SEH PE op heel eigen wijze invullen. SEH komt zo tegemoet aan de wens van Erkend adviseurs en hun werkgevers om hun permanente educatie beter aan te laten sluiten bij hun individuele opleidingswensen en interesse en/of de richting die de werkgever voor ogen heeft. Zo wordt uw SEH PE extra relevant en interessant. SEH PE 2018; keuze voor kwaliteit en flexibiliteit.

Het SEH PE-programma in 2018 bevat net als het afgelopen jaar 12 uur (12 punten). SEH vindt het belangrijk dat de Erkend adviseur tijdens deze twaalf uur actief zijn vakkennis verdiept en verbreedt en zijn vaardigheden vergroot op het gebied van financieel advies. Het gaat ons er niet om dat u de SEH PE-punten aan het einde van het jaar kunt afvinken, maar dat u serieus met uw vak bezig bent geweest en bent gegroeid in het kwalitatief adviseren van uw klant. Uitwisseling van kennis en ervaringen en contact met uw collega’s en de trainer vindt SEH daarbij van essentieel belang. Om dit te kunnen verankeren in de PE heeft SEH de invulling van het keuzeprogramma opgedeeld in twee categorieën; A en B. Welke door de SEH geaccrediteerde programma’s voor u het meest interessant en/of relevant zijn, bepaalt u grotendeels zelf.

Op deze pagina leest u meer over de opzet en voorwaarden van de flexibele SEH PE. Voor de programma's klikt u op onderstaande button. 

Naar SEH PE 2018 programma's 

Categoriën

Activiteiten in PE-categorie A omvatten:

Activiteiten in PE-categorie B omvatten: 

  • Ten minste 6 uur contactonderwijs
  • Blokken van ten minste 3 uur;
  • Groepen van maximaal 20 deelnemers
  • e-learning of (SEH)contactonderwijs
  • Door SEH bepaalde onderwerpen
  • (SEH-)themabijeenkomsten of Masterclasses op het SEH congres.
  • Programma’s van 6, 9 of 12 uur

Categorie A toegelicht
Categorie A bestaat uit door de SEH bepaalde onderwerpen die middels contactonderwijs via opleidingsorganisaties worden aangeboden als SEH PE 2018. U kiest een SEH PE-training van ten minste 6 uur. U kunt deze uren aanvullen tot 12 uur binnen categorie A of B.

Categorie B toegelicht
De flexibiliteit van de SEH PE vindt u vooral terug in categorie B. U hebt de keuze uit een groot aantal door de SEH geaccrediteerde opleidingen, bijeenkomsten en e-learning trainingen. Deze vindt u vanaf februari 2018 op de website van SEH (www.seh.nl). Met name de mogelijkheid om opleidingen te volgen middels e-learning zorgt voor tijdsbesparing en minimaliseert verlet. Maar let op: De e-learning training dient wel door de SEH goedgekeurd te zijn. Alleen opleidingsorganisaties kunnen e-learningsprogramma’s ter beoordeling bij de SEH aanleveren. Daarnaast kunt u door ons congres en/of een SEH-themabijeenkomst te bezoeken PE-punten behalen. Deze bijeenkomsten zullen dan wel langer worden en er worden (nog) hogere eisen gesteld aan de inhoud van Masterclasses en presentaties.

Voorbeelden
U kiest voor een SEH PE-training van 6 uur in categorie A. Dan kunt u deze training aanvullen door een ander onderwerp uit categorie A erbij te kiezen van 6 uur of een of meerdere geaccrediteerde trainingen/opleidingen in categorie B te kiezen.

Een andere mogelijkheid is om een training van 9 uur in categorie A te volgen in combinatie met een SEH-themabijeenkomst of een (geaccrediteerde) e-learningmodule uit categorie B waarvoor u 3 punten krijgt. Ook dan hebt u totaal 12 uur SEH PE gevolgd.

Kortom; u kunt spelen met het aantal punten door onderwerpen en/of activiteiten te kiezen die u interessant vindt en deze naar eigen inzicht combineren.

Doorschuifmogelijkheid
Nieuw is de doorschuifmogelijkheid. Wanneer u in enig jaar meer dan 12 uur aan PE-activiteiten besteedt, kunt u het meerdere aantal uur meenemen naar het daaropvolgende jaar met een maximum van 6 uur. Dit geldt zowel voor activiteiten uit categorie A en B. Omdat u elk jaar verplicht 6 uur SEH PE in categorie A moet volgen, zullen deze uren in het volgende jaar wel geregistreerd worden als categorie B-punten. Dit kan gunstig zijn als u in het volgende jaar Wft PE moet doen.

Volledig SEH PE programma
Volgt u straks liever een gestandaardiseerd 12-urig SEH PE-programma en hebt u geen behoefte aan het flexibel inrichten van uw SEH PE? Dan kan dat ook. SEH zal altijd een volledig 12-urig programma aan blijven bieden via de opleidingsinstituten. Alle mogelijkheden kunt u vanaf februari 2018 nalezen op de website van SEH. www.seh.nl.

Vragen?

Hebt u vragen over de inrichting van uw SEH PE 2018? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail via info(at)seh.nl o.v.v. SEH PE 2018.

 

Disclaimer
SEH behoudt het recht voor om, indien omstandigheden daarom vragen, de SEH PE geheel of gedeeltelijk voor te schrijven (denk aan bijv. nieuw belastingstelsel).

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.