Zo blijft u Erkend Financieel Adviseur

Vind een Erkend Financieel Adviseur

SEH PE 2018: Actualiteiten KEW en Eigenwoningschuld (6 A-punten)

Kiest u voor het SEH PE-programma Actualiteiten KEW en Eigenwoningschuld, dan kiest u voor een training waarin twee zeer relevante onderwerpen aan bod komen. Tijdens het eerste dagdeel gaat u dieper in op de vermogensopbouwproducten KEW, SEW, BEW en BHW. Ondanks het feit dat fiscaal gefaciliteerd sparen voor de eigen woning is afgeschaft, blijft (fiscale) kennis op dit gebied zeer relevant. Er zijn nog honderdduizenden van deze producten in omloop en er leven nog veel vragen over de complexe fiscale regelgeving rondom deze producten. Helaas wordt deze nog te vaak niet juist toegepast. Het tweede dagdeel behandelt actualiteiten rondom de eigenwoningschuld. Hier wordt een divers palet aan onderwerpen besproken. Indien u deze training volgt ontvangt u 6 A-punten. De leerdoelen van beide dagdelen leest u hieronder.

Dagdeel 1. Actualiteiten KEW, SEW, BEW en BHW-verzekeringen

Vóór 2013 waren de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en een Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) en de Brede Herwaarderingsverzekeringen (BHW) zeer populaire producten. Op een fiscaal vriendelijke manier kon vermogen worden opgebouwd waarmee de hypotheek – de eigenwoningschuld en/of restschuld - aan het einde van de looptijd werd afgelost.

De Wet IB 2001 is in 2013 grondig gewijzigd. Het fiscaal gefaciliteerd sparen voor de eigen woning is afgeschaft. Toch blijft fiscale kennis op dit gebied nog bijzonder relevant. Voor bestaande KEW, SEW en BEW-producten werd overgangsrecht geformuleerd, waarin is bepaald dat het tot en met 31 december 2012 geldende fiscale regime blijft bestaan voor op die datum bestaande producten. Er bestaan nog honderdduizenden kapitaalverzekeringen of andere producten in het kader van het eigenwoningsparen die onder het overgangsrecht vallen. Waarschijnlijk hebben veel van uw klanten deze producten.

Dagelijks leven er in de praktijk veel vragen op het terrein van met namen de KEW en SEW. Bijvoorbeeld het omzetten van een KEW in een SEW, de toets van het overgangsrecht, het verhogen van het verzekerd kapitaal, het bijstorten van bedragen, de tijdklemmenregeling bij het voortijdig afkopen van een KEW en het toepassen van vrijstellingen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van veel voorkomende praktijksituaties. In advisering worden klanten vanwege de fiscale complexe wet- en regelgeving regelmatig bij de toepassing van het overgangsrecht niet-passend geadviseerd.

In de afgelopen jaren zijn hierover regelmatig door staatssecretarissen beleidsbesluiten gepubliceerd en uiteindelijk in wetgeving opgenomen. Ook worden er jaarlijks door de Belastingdienst (Kennisgroep Verzekeringsproducten) vragen en antwoorden gegeven met nadere uitleg over de toepassing van het overgangsrecht KEW, SEW en BEW. Over deze knelpunten en actualiteiten gaat de SEH-PE over KEW, SEW, BEW en BHW-verzekeringen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze training bent u op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van de KEW, SEW en BEW. Tijdens deze dag worden de fiscale regimes op het terrein van de KEW, SEW en BEW uitgebreid en op interactieve wijze, aan de hand van veel voorkomende praktijkcases, besproken.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Highlights van de fiscale (overgang)regimes voor kapitaalproducten
 • Vrijstelling KEW, SEW of BEW bij goedkoper wonen
 • Het vervallen van de tijdklemmen in alle situaties vanaf 1 april 2017.
 • Toepassing vrijstellingen bij feitelijke én fictieve uitkeringen vanaf 1 januari 2016.
 • Overschrijding KEW-premiebandbreedte nieuwe rentevaste periode eigenwoningschuld
 • Aanpassing KEW bij beëindiging (fiscaal) partnerschap
 • Aandachtspunten en knelpunten bij omzettingen van de vermogensopbouwproducten
 • Overige onderwerpen, zoals benoemd in de door Belastingdienst gepubliceerd document “Vragen en antwoorden over overgangsrecht KEW, SEW en BEW”.

Dagdeel 2: Actualiteiten eigenwoningschuld

Eigenwoningregeling
De eigenwoningregeling kent sinds 2013 een annuïtaire of lineaire aflosverplichting voor 'nieuwe eigen woningschulden'. Voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden geldt een overgangsrecht. Van belang is dan ook om te weten wanneer er nog sprake is van een 'bestaande eigenwoningschuld'. De nieuwe eigenwoningregeling is destijds onder grote tijdsdruk ingevoerd en heeft al talloze beleidsbesluiten van het Ministerie van Financiën nodig gehad om enigszins praktisch uitvoerbaar te zijn. Over de actualiteiten en knelpunten gaat de SEH-PE Eigenwoningschuld.

Na het volgen van deze PE-training bent u op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van de eigenwoningregeling. De fiscale regimes worden uitgebreid en op interactieve wijze, aan de hand van veel voorkomende praktijkcases, besproken.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Fiscale wijziging hypotheekrenteaftrek
 • Gevolgen aflossingsachterstand verzacht
 • Box 3-sanctie bij betalingsachterstand hypotheek niet meer permanent
 • Schenkvrijstelling bij schenkingen i.v.m. eigen woning € 100.000,-
 • AFM Leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’
 • In 2031 vervalt de fiscale aftrekbaarheid van veel aflossingsvrije hypotheken
 • Exit fiscale renteaftrek restschuldfinancieringen

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de SEH PE training Actualiteiten KEW en Eigenwoningschuld? Ga naar de SEH Bijeenkomstenkalender om deze training te boeken bij het opleidingsinstituut van uw keuze.

 

Let op: Voor deze training ontvangt u 6 A-punten. Om aan uw SEH PE verplichting voor 2018 te voldoen (totaal 12 punten), dient u nog 6 punten via trainingen, bijeenkomsten of e-learning in de A- of B-categorie te behalen. Lees meer over de invulling van de flexibele SEH PE. 

 

 

Naar SEH Bijeenkomstenkalender

 

 

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.