Zo blijft u Erkend Financieel Adviseur

Vind een Erkend Financieel Adviseur

SEH PE 2018: Het Nieuwe Huwelijksvermogensrecht & Relatievermogensrecht (12 A-punten)

SEH biedt u een tweedaagse SEH PE training over het Nieuwe Huwelijksvermogensrecht en het Relatievermogensrecht. Een actueel, maar vrij complex onderwerp dat op toegankelijke en zeer praktische wijze wordt toegelicht, waardoor de training goed aansluit op het adviesgesprek.

Indien u het volledige programma volgt, krijgt u 12 SEH PE-punten in categorie A. Omdat u uw SEH PE 2018 dit jaar naar eigen inzicht kunt indelen, bieden we u eveneens de mogelijkheid om één van beide onderwerpen te kiezen. Dan geldt voor beide onderwerpen dat ze elk voor 6 A-punten meetellen. 

Dag 1: Nieuwe Huwelijksvermogensrecht (6 A-punten)

De Eerste Kamer heeft 28 maart 2017 ingestemd met de invoering van de nieuwe ‘Beperking gemeenschap van goederen’. Deze wijziging van het huwelijksvermogensrecht heeft grote gevolgen voor de financiële adviespraktijk. De aangepaste beperkte gemeenschap zal uitsluitend gelden voor nieuwe huwelijken. Dat betekent dat er straks twee vermogensrechtelijke werelden naast elkaar bestaan. Het geven van financieel advies wordt hierdoor niet eenvoudiger.

De belangrijkste wijzigingen
Voorhuwelijkse bezittingen en schulden vallen straks in principe niet meer in de gemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen vallen van rechtswege niet meer in de beperkte gemeenschap. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk tot een eenvoudige gemeenschap behoorden, worden door het huwelijk ook in de nieuwe situatie de gemeenschap ingetrokken. Deze wijzigingen lijken de gemeenschap van goederen mogelijk eenvoudiger te maken. Het tegendeel is waar!

De training
Gedurende de lesdag over het nieuwe huwelijksvermogensrecht wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten van deze complexe wet. U leert naast de theorie eveneens hoe u uw klanten het beste kunt benaderen over dit onderwerp. Ook bent u na afloop op de hoogte van de fiscale gevolgen van de wetswijziging.

Kennis

 • Wet Beperking Gemeenschap van goederen
  • Inhoud en argumenten om tot deze nieuwe wet te komen
 • Overgangsrecht
 • Verschillen recht voor 01-01-2018 en na 01-01-2018
 • Zaaksvervanging (in de context van de eigenwoning)
 • Leer van vergoedingsrechten (en het toenemende belang hiervan)
  • Reprise
  • Récompense
 • Knelpunten van vergoedingsrechten voor de beroepspraktijk
  • Civiel
  • Fiscaal
 • Kosten van de huishouding vs. Investeren (rente en aflossing/besparingen)
 • Bewijsvermoeden en het belang van een goede administratie tijdens het huwelijk
 • Relevante aspecten ten aanzien van een onderneming
 • Beperking verhaalmogelijkheden schuldeisers
 • Antimisbruikbepaling schenkbelasting (maatregelen 2018)
 • Advisering van ouders die willen schenken of laten vererven m.b.t. uitsluitingsclausules en insluitingsclausules.

Vaardigheden en Gedrag

 • Hoe klanten te benaderen en te adviseren.

Overige:

 • Verschil tussen verdelen en verrekenen
 • Fiscale gevolgen

Dag 2: Relatievermogensrecht (6 A-punten)

Tijdens de tweede dag van dit SEH PE-programma wordt dieper ingegaan op het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld bij samenwonenden.

Op 14 april 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn Kamerbrief[1] een aantal aannames gedaan die van invloed zijn op het vaststellen van de hoogte van de eigenwoningschuld in de situatie dat er sprake is van een eenvoudige gemeenschap[2]. Indien een van beide ‘deelgenoten’ bij de verwerving van een woning eigen middelen inbrengt, zou er volgens hem altijd sprake zijn van een vergoedingsrecht.

De uitwerking van de staatssecretaris leidt ertoe dat cliënten die in de veronderstelling leven dat hun schuld kwalificeert als eigenwoningschuld, met fiscale naheffingen kunnen worden geconfronteerd. Een deel van hun vermeende eigenwoningschuld valt door deze uitleg namelijk in box drie. Dit kan, zeker in een meer jaren perspectief, tot grote financiële schade leiden. Voor u als financieel adviseur is het van belang dat u de knelpunten kent die samenhangen met de standaard zienswijze van de beleidsbepalers.

De training
Gedurende de lesdag over het Relatiesvermogensrecht wordt uitgebreid ingegaan op de volgende kennis- en vaardigheidsaspecten met betrekking tot dit zeer relevante onderwerp.

Kennis en vaardigheden

 •  Relatievormen in samenhang met relatievermogensrecht
  • (Beperkte) Gemeenschap van goederen
  • Beperkte gemeenschap
  • Eenvoudige gemeenschap
 • Aansprakelijkheid, draagplicht en verhaalaansprakelijkheid
 • Vaststellen aandeel eigenwoningschuld bij samenwoners
  • Zienswijze beleidsbepalers en fiscale knelpunten daarbij
 • Noodzaak van vastleggen afspraken interne draagplicht bij eenvoudige gemeenschappen
 • Afspraken over kosten van de huishouding vs. Investeren (rente en aflossing/besparingen)

Gedrag:

 • Hoe klanten te benaderen en te adviseren (intervisie).

 

Voetnoten
[1] Kamerbrief 14 april 2017 Staatssecretaris Wiebes
[2] Gemeenschap tussen samenwoners of gehuwden met huwelijkse voorwaarden zonder beperkte gemeenschap van woning

Geinteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de SEH PE-training over het Nieuwe Huwelijksvermogensrecht en/of Relatievermogensrecht? Ga dan naar de SEH Bijeenkomstenkalender om deze training te boeken bij het opleidingsinstituut van uw keuze.

 

Let op: U kunt deze training in 2 dagen volgen voor 12 A-punten of één van de dagen kiezen voor 6 A-punten. Om aan uw SEH PE verplichting voor 2018 te voldoen (totaal 12 punten), dient u dan nog 6 punten via trainingen, bijeenkomsten of e-learning in de A- of B-categorie te behalen. Lees meer over de invulling van de flexibele SEH PE. 

 

 

Naar SEH Bijeenkomstenkalender

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.