Zo blijft u Erkend Financieel Adviseur

Vind een Erkend Financieel Adviseur

SEH PE 2018: Stel uw eigen unieke programma samen

Vanaf dit jaar kunt u SEH PE op heel eigen wijze invullen. SEH komt zo tegemoet aan de wens van Erkend adviseurs en hun werkgevers om hun permanente educatie beter aan te laten sluiten bij hun individuele opleidingswensen en interesse en/of de richting die de werkgever voor ogen heeft. Zo wordt uw SEH PE extra relevant en interessant. 

SEH PE 2018; keuze voor kwaliteit en flexibiliteit.
Het SEH PE-programma in 2018 bevat net als het afgelopen jaar 12 uur (12 punten).  SEH vindt het belangrijk dat de Erkend adviseur tijdens deze twaalf uur actief zijn vakkennis verdiept en verbreedt en zijn vaardigheden vergroot op het gebied van financieel advies. Het gaat ons er niet om dat u de SEH PE-punten aan het einde van het jaar kunt afvinken, maar dat u serieus met uw vak bezig bent geweest en bent gegroeid in het kwalitatief adviseren van uw klant. Uitwisseling van kennis en ervaringen en contact met uw collega’s en de trainer vindt SEH daarbij van essentieel belang. Om dit te kunnen verankeren in de PE heeft SEH de invulling van het keuzeprogramma opgedeeld in twee categorieën; A en B.
Welke door de SEH geaccrediteerde programma’s voor u het meest interessant en/of relevant zijn, bepaalt u grotendeels zelf.

Programma categorie A

In 2018 kunt u kiezen uit 5 onderwerpen om invulling te geven aan uw SEH PE in categorie A. U kiest het programma dat u het meeste aanspreekt of het beste past bij uw kennis, ervaring of leerwensen. Hebt u ook in 2017 al SEH PE gevolgd? Kies dan een van de andere programma’s.

De bijeenkomstenkalender voor de A-punten vindt u hier.

Programma categorie A
Iedere Erkend adviseur kan dit jaar kiezen uit de onderstaande onderwerpen. Het aantal A-punten dat u hiermee behaalt, staat in de tabel. In deze categorie dient u tenminste 6 punten te behalen. De overige 6 punten kunt u behalen door geaccrediteerde programma's uit categorie A en/of B te volgen.

 

Onderwerpen categorie APunten
12 punten
12 punten
6 punten
2 x 6 punten

Programma categorie B

De flexibiliteit van de SEH PE vindt u vooral terug in categorie B. U hebt de keuze uit een groot aantal door de SEH geaccrediteerde opleidingen, bijeenkomsten en e-learning trainingen. Deze vindt u vanaf medio februari 2018 op de website van SEH (www.seh.nl). Met name de mogelijkheid om opleidingen te volgen middels e-learning zorgt voor tijdsbesparing, minimaliseert verlet en kosten. Daarnaast kunt u door ons congres en/of een SEH-themabijeenkomst te bezoeken 3 PE-punten behalen in categorie B.

Let op: Alle trainingen dienen door de SEH goedgekeurd te zijn. Alleen opleidingsorganisaties kunnen (e-learnings)programma’s ter beoordeling bij de SEH aanleveren. 

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.