Zo blijft u Erkend Financieel Adviseur

Vind een Erkend Financieel Adviseur

Uw SEH PE programma

Toekomstvoorzieningen en de betaalbaarheid van de eigen woning

Toekomstvoorzieningen zijn het financiële vangnet van uw klant. Zij hebben als doel hen bij ouderdom, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid te voorzien in levensonderhoud door de woonlasten betaalbaar te houden. Maatregelen op het gebied van toekomstvoorzieningen hebben de afgelopen jaren in het teken gestaan van een verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de verlaging van de opbouwpercentages, zowel in de tweede pijler (werknemerspensioen) als in de derde pijler (aanvullend pensioen). Tijdens de training toekomstvoorzieningen wordt eveneens aandacht besteed aan de wijzigingen in de sociale voorzieningen. 

De onderstaande onderwerpen zullen tijdens de SEH PE Toekomstvoorzieningen aan de orde komen: ·

  • Wijziging duur en opbouw WW-uitkering
  • Wijziging duur en opbouw WGA-uitkering
  • AOW (1e pijler)
  • Nieuwe UPO-modellen (1e en 2e pijler)
  • Dekking nabestaandenpensioen (2e pijler)
  • Lijfrentevoorziening (3e pijler)
  • Toekomstvoorziening zelfstandig ondernemer
  • Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.