Zo blijft u Erkend Financieel Adviseur

Vind een Erkend Financieel Adviseur

Uw SEH PE programma

Vermogensoverdracht bij overlijden, oversluiten en omzetten hypotheek

De rente is nog steeds historisch laag. Uw klanten zullen regelmatig vragen hebben rondom het oversluiten en/of omzetten van de hypotheek. Of dit gunstig is voor hen is van vele zaken afhankelijk. Daarom is een goed financieel advies van groot belang. De SEH PE training Oversluiten of omzetten hypotheek en vermogensovergang bij overlijden duurt twee dagen, waarbij elk onderwerp gedurende 1 dag wordt behandeld.

Dag 1

Oversluiten of omzetten hypotheek
Het omzetten naar een lager rentetarief kan naast rentemiddeling via oversluiten of het omzetten van de hypotheek een ideale gelegenheid zijn voor een integraal hypotheekadvies. Het is belangrijk om in het kader van klantbeheer aandacht te geven aan de hieronder beschreven zaken en uw klant te adviseren over de diverse afwegingen die hij kan maken. Deze onderwerpen worden behandeld tijdens de eerste dag van deze SEH PE training.

Hoe adviseert u uw klant over de verschillende opties rondom oversluiten, rentemiddeling of omzetten?

 • Aanpassen rente in het kader van de klantwens lagere woonlasten);
 • Hypotheek omzetten (ander vorm);
 • Oversluiten naar een andere bank;
 • Omzetten hypotheek bij dezelfde bank naar een lager rentetarief. Bijvoorbeeld- de aflossingsvrije hypotheek (gedeeltelijk) omzetten in een annuïtaire aflossingsvorm, omdat de klant alsnog wil aflossen (restschuldpositie);
 • Eenmalig betalen van boeterente of meefinancieren?
 • Is rentemiddeling ook een goed resultaat om doel te bereiken?
 • Voordelen extra tussentijdse aflossing: minder boeterente bij tussentijds aflossen als gevolg van een extra aflossing, 10% of 20% boetevrij?
 • Mogelijkheden om laagrentend spaargeld om te zetten naar een lagere hypotheek, dus minder lasten en meer geld in de portemonnee;
 • Is het verstandig om spaargeld om te zetten in hypotheekaflossing of is het geld bestemd voor een ander doel?
 • Hoe verhoudt een extra aflossing zich met de hoogte van mijn onbelaste KEW-spaarhypotheek verzekering. Creëert u niet met een extra aflossing een latere gedeeltelijke belaste KEW-uitkering, omdat deze uitkering hoger is/wordt dan de restant hypotheekschuld?
 • Wat zijn de mogelijkheden en effecten van een extra laag rentetarief omdat de klant in een lagere risicoklasse terechtkomt (verhouding marktwaarde woning t.o.v. de hoogte restantschuld)?
 • Kan er alsnog NHG worden afgesloten?
 • Vanaf 2031 is de rente voor hypotheken die voor 2001 zijn afgesloten niet meer fiscaal aftrekbaar. Hierover kunt u als adviseur uw klant informeren of adviseren. Bijvoorbeeld een scenario om een aflossingsvrije hypotheek van een aflossingsplan te kunnen voorzien.
 • Financieel advies voor de toekomst: de al dan niet aflossingsvrije hypotheek in relatie tot de woonlasten bij pensioen.

Dag 2

Vermogensovergang bij overlijden

Op de tweede dag wordt ingegaan op de vermogensovergang bij overlijden. Met name uw vaardigheid komen aan bod inzake de analyse van:

 • de verschillende testamentsvormen. Deze dient u inhoudelijk te kunnen beoordelen in relatie tot de financiële (woon)positie van de klant,
 • de verschillende vormen van huwelijksvermogensrecht en de consequenties bij voortijdig overlijden van een van beide partners en
 • de daaraan gekoppelde fiscale behandeling, zoals de schenkbelasting, erfbelasting en overdrachtsbelasting.

SEH PE Bijeenkomsten kalender

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.