Uw wettelijke vakbekwaamheid

Wft

Er geldt een Wft-diplomaplicht voor alle financieel adviseurs. Hiermee wordt geborgd dat een consument er op kan vertrouwen dat een financieel adviseur beschikt over de kennis om een passend advies te geven. Welk diploma een financieel adviseur nodig heeft, hangt af van de beroepskwalificatie die verplicht is voor de werkzaamheden van de financieel adviseur.

Beroeps kwalificaties

Een beroepskwalificatie is opgebouwd uit één of meer Wft-modules. Hoe de negen verschillende beroepskwalificaties zijn opgebouwd, is weergegeven in het vakbekwaamheidsbouwwerk dat u hieronder  vindt (bron: www.cdfd.nl). De Wft-modules kunnen worden behaald door het succesvol afleggen van initiële Wft-examens. Wft-examens zijn staatsexamens.

De Erkend Financieel Adviseur (i.o.) dient te beschikken over de beroepskwalificaties Hypothecair krediet en Consumptief krediet. Op 5 februari 2018 heeft de Minister van Financiën in antwoord op kamervragen aangegeven dat financieel adviseurs die in het bezit  zijn van de diploma's Wft Adviseur Hypothecair krediet en Wft Adviseur Consumptief krediet in de huidige PE-periode (lopend tot 1 april 2019) uitsluitend het Wft PE-examen Hypothecair krediet met goed gevolg af dienen te leggen. Dit PE-examen houdt zowel de beroepskwalificatie Hypothecair krediet als Consumptief krediet geldig. Er hoeft dus geen los Wft PE-examen Consumptief krediet te worden afgelegd.

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.