Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Persbericht

Donderdag, 19 april 2018

SEH steunt Habitat for Humanity met cheque t.w.v. € 30.000

Gisteren vond op een zonovergoten Papendal het Lustrumcongres van de SEH plaats. Onder
het motto ‘Kom in beweging’ werden 900 Erkend Financieel Adviseurs gestimuleerd om
duurzaamheid onderdeel te laten worden van hun advies. Financieel adviseurs gaan een
centrale rol spelen in de energietransitie.
De aanwezige adviseurs werden tijdens het SEH Lustrumcongres uitgebreid geïnformeerd
over energiebesparende voorzieningen in woningen en de financiering daarvan. De
komende periode zal de SEH haar adviseurs daar verder in bijscholen, opdat zij het
onderwerp ‘duurzaam wonen’ structureel gaan betrekken in adviesgesprekken met klanten.

Bibian Mentel

Maar ook op andere manieren wil de SEH bijdragen aan duurzaamheid. Tussen de
vakinhoudelijke bedrijven door konden de congresdeelnemers hun krachten meten in het
Pitch & Putt‐spel. Daarmee werd geld ingezameld voor Habitat for Humanity. Elke slag onder
het baangemiddelde leverde € 10 op voor Habitat. De drie best presterende teams –
bestaande uit vier personen – ontvingen een prijs uit handen van Bibian Mentel. De koningin
van de Paralympische Spelen had even daarvoor diepe indruk gemaakt met haar
levensverhaal.

Habitat‐reis

Namens de aanwezigen mocht Ron Dukers als voorzitter van de SEH vervolgens aan Karin
Nas van Habitat for Humanity een cheque van in totaal € 30.000 overhandigen. Het bedrag
is bijeen gebracht door zowel de 900 congresbezoekers, als de 30 congrespartners en de SEH
zelf. Met dit bedrag draagt SEH bij aan de missie van Habitat for Humanity: mensen een
betere toekomst bieden met een degelijk en veilig huis als basis. Deze bijdrage maakt het
voor 15 Erkend Financieel Adviseurs mogelijk om eigenhandig mee te helpen bouwen aan
een Habitat‐project in Cambodja. Die reis staat gepland voor het voorjaar van 2019. De 15
meereizende Erkend Adviseurs betalen alleen hun eigen reis‐ en verblijfkosten.

Meer informatie over deelname aan de SEH Jubileumreis met Habitat for Humanity vindt u hier.

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.