Vind artikelen op uw vakgebied

AFM: Dienstverleningsdocument actualiseren

In haar maandelijkse nieuwsbrief wijst de AFM toezichthouder aanbieders, bemiddelaars en adviseurs op benchmark van de DVD-generator, die op 1 oktober 2018 is geüpdatet. Hierdoor moeten financiële dienstverleners mogelijk hun Dienstverleningsdocument (DVD) aanpassen.

In de DVD-generator heeft een financieel dienstverlener onder meer ingevuld hoeveel producten hij binnen een bepaalde productcategorie vergelijkt. Het ingevulde aantal producten wordt in de DVD-generator afgezet tegen het totaal aantal in de markt verkrijgbare producten binnen de betreffende productcategorie. Op basis van deze benchmark concludeert de DVD-generator of de betreffende financieel dienstverlener geen, een beperkt of een groot aantal producten vergelijkt.

 

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 13 november 2018. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.