Vind artikelen op uw vakgebied

AFM: ‘Hypotheekaanbieders onduidelijk over risico-opslag’

De AFM meet met het Klantbelang Dashboard jaarlijks in welke mate banken en verzekeraars het klantbelang centraal stellen. Bij hypotheekaanbieders heeft de toezichthouder dit jaar onderzocht hoe zij omgaan met de risico-opslag bij de vaststelling van de hypotheekrente gedurende de looptijd van de hypotheek. De AFM concludeert uit dit onderzoek dat de dienstverlening bij risico-opslag beter kan. Lang niet alle hypotheekaanbieders passen de opslag uit zichzelf aan wanneer het risico voor hen wijzigt. Bovendien worden klanten onvoldoende geïnformeerd. Hypotheekaanbieders kunnen gedurende de looptijd van een hypotheek één vast rentetarief toepassen of aparte tarieven per risicoklasse. De toezichthouder vindt het belangrijk dat klanten op de hoogte zijn van de risico-opslag die de aanbieder hanteert en dat die automatisch wordt aangepast als dat kan. 

De AFM ziet ruimte voor aanbieders om klanten proactief te wijzen op de mogelijkheden die ze hebben om de risico-opslag te verlagen. Bijvoorbeeld door jaarlijks te laten weten hoeveel ze extra kunnen aflossen. Ook de waardevermeerdering van de woning is reden om klanten actief te informeren. Hypotheekaanbieders kunnen hun klanten doorlopend, maar in ieder geval op het moment van een renteherziening beter informeren en hebben toegezegd dit op te pakken.

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 10 december 2018. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.