Vind artikelen op uw vakgebied

AFM instrueert 4 banken over aflossingsvrije hypotheken

Op 12 november 2018 stuurde de AFM een brief aan de NVB over het benaderen van consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. De brief is een vervolg op gesprekken met de vier grootbanken ABN Amro, ING, Rabobank en de Volksbank. In de brief worden banken gesommeerd een reeks van maatregelen te nemen richting klanten die bij de betreffende bank een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten. Zo worden de banken verplicht een online keuzeomgeving aan te bieden waarin consumenten direct aanpassingen kunnen doorvoeren op hun aflossingsvrije hypotheek, zoals extra aflossingen of omzetten van de aflosvorm. Opmerkelijk is, dat het aanzetten van consumenten tot actie volgens de AFM niet blijkt te vallen onder het geven van advies, zolang de bank maar geen aanbeveling doet over de te kiezen oplossingsmogelijkheden.

Met de opdracht van de AFM aan banken dienen zij actief maatregelen te nemen om de instroom van aflossingsvrije hypotheken te beperken. Alle klanten met een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek moeten worden benaderd. De groepen met het potentieel hoogste toekomstige betaalbaarheidsrisico moeten uiterlijk 1 juli 2019 in staat zijn gesteld om een bewuste keuze te maken. Inmiddels is het renteverschil tussen aflossingsvrije hypotheken onder het overgangsrecht en annuïteitenhypotheken opgelopen tot wel 0,85% bij een rentevaste periode van twintig jaar.

Een samenvatting uit de brief van een aantal maatregelen is als volgt:

1.       Banken moeten klanten met een aflossingsvrije hypotheek benaderen en waar nodig tot actie aanzetten.

2.       Via een brief moeten klanten persoonlijk inzicht krijgen over hun situatie, gevolgen van pensionering, gevolgen einde hypotheekrenteaftrek voor betaalbaarheid van hun hypotheek en inzicht in klant specifieke oplossingsmogelijkheden.

3.       Banken worden verplicht een laagdrempelige online keuzeomgeving aan te bieden waarin klanten aanpassingen kunnen aanbrengen op hun aflossingsvrije hypotheek, bijvoorbeeld het starten met periodieke vrijwillige aflossingen.

4.       Banken dienen actief maatregelen te nemen om de instroom van aflossingsvrije hypotheken te beperken.

5.       Bij het herfinancieren van een aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de economische looptijd dient de aanbieder alle risico’s van deze optie aan klanten duidelijk te maken.

6.       Aanbieders moeten zich bewust zijn dat tussentijds extra aflossen door de klant acties zijn die een direct effect hebben op het mitigeren van toekomstige betalingsrisico’s.

7.       Wanneer klanten de ‘suggesties’ van aanbieders niet opvolgen of na enige tijd beëindigen, bijvoorbeeld met betrekking tot de intentie om periodiek extra af te lossen, dan zijn aanbieders verplicht om hun processen zodanig in te richten dat met deze klanten opnieuw contact wordt opgenomen.

Adfiz en OvfD maken afspraken met NVB en Verbond

Adfiz, OvfD, NVB en het Verbond van Verzekeraars maken afspraken over hoe de geldverstrekker en adviseur samen de gewenste klantbenadering bepalen bij het informeren en activeren van klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Het gezamenlijke doel is dat klanten die bij het afsluiten van een hypotheek gekozen hebben voor een adviseur ook nu door hun adviseur geadviseerd worden. De vier organisaties maken daarom afspraken hoe de geldverstrekker en adviseur samen de gewenste klantbenadering bepalen.

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 10 december 2018. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.