Vind artikelen op uw vakgebied

AOW-leeftijd in 2024: 67 jaar en 3 maanden

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd vastgelegd. Vanaf 2022 is de AOW-gerechtigde leeftijd automatisch gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Vorig jaar is de AOW-gerechtigde leeftijd voor 2023 vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. Voor 2024 zal deze op 67 jaar en drie maanden blijven, aldus minister Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare wijze gekoppeld aan de levensverwachting en blijft ook in 2020 68 jaar.

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 10 december 2018. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.