Vind artikelen op uw vakgebied

Beantwoording Kamervragen over zonnepanelen en onroerendezaakbelasting

De staatssecretaris van FinanciĆ«n heeft vragen beantwoord van VVD-Kamerleden over het feit dat zonnepanelen worden meegenomen in de onroerendezaakbelasting. Het gevolg van de huidige systematiek van de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ is dat zonnepanelen in principe worden meegenomen in de WOZ-waarde. Het kabinet is met de decentrale overheden een interbestuurlijk programma (IBP) gestart om de wet- en regelgeving die een belemmering kunnen vormen voor verduurzaming in het kader van het Klimaatakkoord in kaart te brengen. Of dit zal leiden tot een mogelijke aanpassing van de OZB-systematiek op dit punt is nog niet bekend. 

Eerder heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in april 2018 in een uitspraak beslist dat zonnepanelen van invloed zijn op de waarde van de woning in het kader van de Wet WOZ, ook als de zonnepanelen bij een verhuizing kunnen worden meegenomen. Gevolg hiervan is dat zonnepanelen van invloed zijn op de vaststelling van de WOZ-waarde van een woning.

 

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 10 december 2018. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.