Vind artikelen op uw vakgebied

Kifid: Banken zijn niet verplicht om tussentijds pro-actief nazorg te verlenen

In een conflict over een aflossingsvrije hypotheek oordeelt het Kifid dat Banken niet verplicht zijn om tussentijds pro-actief nazorg te verlenen vanaf het moment dat de hypotheek is gesloten tot het einde van de rentevaste periode.

Klanten hebben in 2008 na advies van de Bank een hypotheek gesloten. In de voorwaarden is ook opgenomen dat de klant jaarlijks 20% van de hoofdsom boetevrij mag aflossen. Vanaf eind oktober 2015 vragen de klanten aan de Bank om hen te infomeren over rentemiddeling. Het verzoek om rentemiddeling gaat gepaard met een vergoeding wegens vervroegde aflossing (boeterente). Nadien kwamen de klanten erachter dat zij een deel van de boeterente hadden kunnen besparen door eerder jaarlijks gebruik te maken van de jaarlijkse boetevrije aflossing. Ze geven aan dat ze zich eerder niet bewust waren van de mogelijkheid om vervroegd af te lossen.

De Bank verweert zich door aan te geven dat de klanten bij het aangaan van de hypotheek wel van advies zijn voorzien en dat zij wel degelijk zijn gewezen op de mogelijkheid van vervroegde aflossing.

Het geschillencommissie van Kifid geeft de Bank gelijk. Het Kifid is van oordeel dat op de Bank na het afsluiten van een hypothecaire geldlening geen actieve onderhoudsplicht rust. In beginsel is de rentevervaldatum het eerste moment waarop de Bank haar klanten proactief moet benaderen. Er is immers sprake van een langlopend rentecontract waarbij klanten alvorens dit contract te hebben afgesloten van advies zijn voorzien. Indien na het aangaan van het rentecontract wijzigingen in de levenssituatie van klanten plaatsvinden, ligt het op de weg van klanten om contact op te nemen met de Bank en dit bij de Bank kenbaar te maken.”

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 13 november 2018. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.