Vind artikelen op uw vakgebied

Kifid: Hypotheekadvies met fiscale fouten is wel passend

Een hypotheekadviseur moet een deel van de adviesvergoeding ad € 1.500 terugbetalen aan een klant die een advies kreeg met daarin een foute berekening van de te verwachten renteaftrek. Een te groot deel van de aflossingsvrije lening stond in Box 1. De netto lasten bleken in de praktijk hoger uit te vallen dan de hypotheekadviseur had geschetst. De hypotheekadviseur had over het hoofd gezien dat de klant in het verleden al hypotheekrenteaftrek had genoten en dat dus nu maar beperkter kon doen, waardoor de netto lasten hoger uit bleken te vallen.

De hypotheekadviseur erkent dat hij abusievelijk geen rekening heeft gehouden met al genoten fiscale aftrek. Hij past dit aan. Na 2034 is er daardoor nauwelijks meer belastingvoordeel. Dit zou volgens de hypotheekadviseur ruim voor die datum zichtbaar geworden zijn, aangezien de klant een abonnement heeft waarbij jaarlijks wordt gekeken of het advies nog actueel is. Daarin krijgt hij geen gelijk van het Kifid en berekent dat de hypotheekadviseur “naar billijkheid” € 1.500 van de advieskosten moet terugbetalen. Het advies is bindend. Er was volgens het Kifid wel sprake van een passend advies en succesvolle bemiddeling, want de klant had de gewenste hypotheek gekregen.

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 13 november 2018. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.