Vind artikelen op uw vakgebied

Kifid: Klant die naar Rabobank stapte moet factuur adviseur alsnog betalen

Het Kifid oordeelt, dat een klant een adviesopdracht annuleerde toch (grotendeels) de factuur van de hypotheekadviseur moet betalen. Wel moet de factuur van € 2.500 worden verlaagd met € 425. De nota is een gevolg van een ondertekende opdracht tot dienstverlening.  

De klant heeft uiteindelijk rechtstreeks de hypotheek geregeld bij de Rabobank, na een eerdere afwijzing van de aanvraag via de adviseur bij Hypotrust. Na deze afwijzing deed de adviseur een aanvraag bij de Rabobank. Omdat de Rabobank aangaf het rechtstreeks veel sneller te kunnen regelen, annuleerde de klant de opdracht aan de hypotheekadviseur. De hypotheek wordt vervolgens bij de Rabobank gesloten. Snelheid was geboden in verband met de korte termijn van het financieringsvoorbehoud. Het Kifid oordeelde (2018-657) dat er sprake is van een ‘gemiddelde advisering’. Het Kifid oordeelde wel dat de nota € 425 te hoog was, omdat de adviseur ervan uit had moeten gaan, dat in verband met de korte termijn van het financieringsvoorbehoud haast geboden was en dat hij niet kon volstaan met de aanvraag van één offerte.

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 10 december 2018. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.