Vind artikelen op uw vakgebied

Nibud: Hypotheeknormen 2019 vrijwel gelijk aan 2018

In het Nibud-rapport Financieringslastnormen 2019 zijn de woonquotes van 2019 gepresenteerd. De woonquote is het percentage van het inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. In het adviesrapport Financieringslastnormen 2019 van het Nibud aan minister Ollongren (BZK) staat dat de hypotheeknormen voor de meeste inkomens gelijk blijven aan die van 2018. Als rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijging van 2,9% is er voor alle inkomens een stijging van de maximale hypotheek. Het Nibud adviseert om het tweede inkomen ook in 2019 voor 70% mee te laten tellen.

Aan de hand van onderstaande voorbeeldberekeningen is inzichtelijk gemaakt wat de verschillen zijn in maximale hypotheek. Het verschil in leencapaciteit tussen 2018 en 2019 voor een niet-AOW gerechtigde(n) met een (actuele) toetsrente van 1,7% (rentevaste periode = 10 jaar) berekenen wij als volgt:

·         in de 3e kolom zonder een veronderstelde loonstijging van 2,9% (uitgangspunt Nibud), en:

·         in de 5e kolom met een veronderstelde loonstijging van 2,9% (uitgangspunt Nibud).

 

Maximale leencapaciteit toetsrente 1,7% (eenverdiener)

* bij inkomens tussen € 21.000 en € 31.000 zijn in de berekeningen de woonquotes verhoogd met 3%

Inkomen*20182019Verschil2019 (+2,9%)Verschil t.o.v. 2018
€ 25.000€ 111.566€ 114.502+€ 2.936€ 117.822+€ 6.256
€ 30.000€ 133.879€ 137.402+€ 3.523€ 141.387+€ 7.508
€ 35.000€ 156.192€ 160.302+€ 4.110€ 164.951+€ 8.759
€ 40.000€ 178.505€ 183.203+€ 4.698€ 188.515+€ 10.010
€ 45.000€ 206.103€ 211.388+€ 5.285€ 212.080+€ 5.977
€ 50.000€ 234.875€ 234.875€ 0€ 247.729+€ 12.854
€ 55.000€ 264.822€ 264.822€ 0€ 279.148+€ 14.326
€ 60.000€ 302.989€ 302.989€ 0€ 311.776+€ 8.787

Maximale leencapaciteit toetsrente 1,7% (tweeverdieners)

****Bij het bepalen van de woonquote is uitgegaan van het hoogste inkomen plus 70% van het laagste inkomen

 

1e en 2e inkomen**20182019Verschil2019 (+2,9%)Verschil 2018 
€ 25.000 / € 15.000€ 178.505€ 183.203+€ 4.698€ 188.573+€ 10.068
€ 25.000 / € 20.000€ 200.818€ 206.103+€ 5.285€ 212.139+€ 11.321
€ 30.000 / € 15.000€ 200.818€ 206.103+€ 5.285€ 212.080+€ 11.262
€ 30.000 / € 20.000€ 229.003€ 234.875+€ 5.872€ 241.686+€ 12.683
€ 35.000 / € 15.000€ 229.003€ 234.875+€ 5.872€ 241.686+€ 12.683
€ 35.000 / € 20.000€ 258.363€ 258.363€ 0€ 265.855+€ 7.492
€ 35.000 / € 25.000€ 288.896€ 288.896€ 0€ 297.274

+€ 8.378

 

 

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 13 november 2018. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.