Vind artikelen op uw vakgebied

Rechtbank Noord-Nederland: Relatiebreuk zonder vergoedingsrechten investering eigen woning

Een vrouw woonde met haar partner ongehuwd samen zonder samenlevingscontract. De vrouw kreeg een WW-uitkering en heeft om de vermogenstoets te omzeilen geld uit een erfenis en verkoop woning aan haar partner overgemaakt zonder dit vast te leggen. Bij een relatiebreuk claimde de vrouw dit geld – een bedrag van € 129.930,14 – terug bij haar ex-partner. Dit geld zit volgens de vrouw in de eigen woning op naam van haar partner en diverse roerende zaken. Er zijn volgens haar vergoedingsrechten ontstaan omdat goederen van de man met haar gelden zijn gefinancierd.

De rechtbank Noord-Nederland oordeelde anders. De vrouw kon alleen aantonen de tegels in de woning te hebben betaald en haar ex moet het aankoopbedrag van € 925 daarom terugbetalen. De vrouw heeft de rechtbank geen enkel houvast gegeven over welke van de aan haar toekomende gelden waaraan zijn besteed. De rechtbank merkt op dat bankafschriften wellicht houvast hadden kunnen bieden maar door het tijdsverloop zijn deze bankafschriften niet meer voorhanden.

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 10 december 2018. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.