Vind artikelen op uw vakgebied

Kennisbank

SEH publiceert artikelen over diverse actuele en relevante onderwerpen binnen uw vakgebied. Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Typ dan uw trefwoord in en vindt interessante artikelen over dit onderwerp.

Inloggen
Vanaf 1 januari 2018 is de kennisbank uitsluitend beschikbaar voor Erkend adviseurs en Register Financieel Medewerkers. Voor de artikelen die vanaf 1 januari 2018 worden gepubliceerd, dient u dan ook in te loggen op MijnSEH om deze te kunnen lezen.

281 Zoekresultaten

 • Nieuw besluit over rentemiddeling

  Nieuw besluit over rentemiddeling 14 nov 2018 In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) is geregeld in artikel 81c, dat aanbieders van hypothecair krediet aan consumenten geen vergoeding in rekening mogen brengen voor vervroegde aflossing van het krediet die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder als gevolg daarvan heeft. In geval van rentemiddeling is er geen sprake van vervroegde aflossing, maar van het (enkel) wijzigen van...

  Lees verder

 • NHG: Voorwaarden & Normen 2019

  NHG: Voorwaarden & Normen 2019 14 nov 2018 Per 1 januari 2019 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen . De belangrijkste veranderingen in de regelgeving zijn:  • Stijging van de kostengrens zonder energiebesparende voorzieningen naar € 290.000 en met energiebesparende voorzieningen naar € 307.400. • Verlaging van de borgtochtprovisie naar 0,9%. Een koopwoning van € 290.000 met een NHG-hypotheek kost dan in 2019 aan...

  Lees verder

 • Maximale hypotheek hoeft niet altijd passend te zijn

  Maximale hypotheek hoeft niet altijd passend te zijn 14 nov 2018 In een Kabinetsreactie over het DNB rapport aflossingsvrije hypotheken (Najaar 2017) stelt minister Hoekstra, dat de Nederlandse hypotheekschuld voor een groot deel bestaat uit hypotheken waarop niet regulier wordt afgelost. Het Kabinet stemt dan ook in met de informatiecampagne die op 1 oktober jl. door NVB is gestart om klanten te informeren over de mogelijke risico’s van de aflossingsvrije...

  Lees verder

 • AFM: Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal 5%

  AFM: Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal 5% 18 okt 2018 De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2018 opnieuw vastgesteld op 5%. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevaste periode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een rentevaste periode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is.   ...

  Lees verder

 • NVB-campagne Aflossingsblij

  NVB-campagne Aflossingsblij 18 okt 2018 De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is in opdracht van de gezamenlijke banken op 1 oktober gestart met de publiekscampagne ‘Word ook aflossingsblij’ . Voor veel mensen geldt dat zij nu al sparen om de hypotheek terug te betalen of dat ze weten dat ze aan het einde van de looptijd voldoende inkomen hebben voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Maar er zijn ook mensen die niet sparen of waarbij het inkomen,...

  Lees verder

 • CDFD biedt advies Wft Ontwikkelingen 2019 aan

  CDFD biedt advies Wft Ontwikkelingen 2019 aan 18 okt 2018 Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft 4 oktober jl. zijn advies voor de Wft Ontwikkelingen 2019 aangeboden aan het ministerie van Financiën. De Minister van Financiën zal op basis van dit CDFD-advies de “Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft” aanpassen en een internetconsultatie houden. Eind 2018 stelt de Minister de Wft Ontwikkelingen...

  Lees verder

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.