Vind artikelen op uw vakgebied

Kennisbank

SEH publiceert artikelen over diverse actuele en relevante onderwerpen binnen uw vakgebied. Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Typ dan uw trefwoord in en vindt interessante artikelen over dit onderwerp.

Inloggen
Vanaf 1 januari 2018 is de kennisbank uitsluitend beschikbaar voor Erkend adviseurs en Register Financieel Medewerkers. Voor de artikelen die vanaf 1 januari 2018 worden gepubliceerd, dient u dan ook in te loggen op MijnSEH om deze te kunnen lezen.

281 Zoekresultaten

 • Impact studieschuld op maximale hypotheek

  Impact studieschuld op maximale hypotheek 18 okt 2018 Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) verhoogt de rente op studieleningen. Vanaf 2020 geldt dat de rente 10 jaar wordt vastgezet. Op dit moment is dat 5 jaar. De minister schat dat studenten elke maand 18% meer moeten terugbetalen. Het kabinet-Rutte III wil werk maken van een afspraak uit het regeerakkoord. Studenten lenen volgens het kabinet te goedkoop. Het plan is om de rente voor studenten die in 2020...

  Lees verder

 • SVn: hulp lokale overheden voor starters en senioren op woningmarkt

  18 okt 2018 Door de lage rente, de verder verscherpte financieringseisen en het lage aanbod starterswoningen loopt het aantal Startersleningen terug. Van januari tot september van dit jaar zijn er 1.564 Startersleningen bij de notaris gepasseerd. In heel 2017 waren dit er 2.762 en in 2016 nog 4.400. Het SVn doet daarom een oproep aan gemeenten en woningcorporaties om meer strategisch aanbod te organiseren voor starters op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door kluswoningen aan te bieden in combinatie met de Starterslening. Met de Starterslening overbrugt een starter het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de...

  Lees verder

 • Kifid: Adviseur volgt het proces van rentewijziging niet adequaat en moet een deel van de aflosboete klant betalen

  Kifid: Adviseur volgt het proces van rentewijziging niet adequaat en moet een deel van de aflosboete klant betalen 18 okt 2018 Een adviseur vraagt namens de klant om een bevestiging bij de geldverstrekker van een hypotheekrentewijziging (einde en begin nieuwe rentevaste periode). Als die bevestiging uitblijft, dan is het Kifid van mening dat de adviseur actie moet ondernemen. Ook al stuurde de geldverstrekker de offerte rentewijziging rechtstreeks naar de...

  Lees verder

 • Wetsvoorstel fiscale maatregel rijksmonumenten aangenomen

  Staatssecretaris Snel Financiën: Wetsvoorstel fiscale maatregel rijksmonumenten gewijzigd en aangenomen 18 okt 2018 De Tweede Kamer heeft op 16 oktober 2018 het wetsvoorstel fiscale maatregel rijksmonumenten (34556) aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt per 1 januari 2019 de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden geschrapt. Hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling. Staatssecretaris Snel van Financiën stuurde onlangs de Tweede Kamer een...

  Lees verder

 • Nieuwe kostengrens NHG

  Nieuwe kostengrens NHG 18 okt 2018 Op 21 september 2018 heeft het Kadaster de gemiddelde koopsom in de maand augustus 2018 gepubliceerd: € 294.203,-. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op € 291.444,-. Op basis daarvan heeft NHG de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen voor het jaar 2019 vastgesteld op € 290.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de...

  Lees verder

 • SEH PE 2018 en FFP PE 2018

  SEH-PE en FFP PE 2018 18 okt 2018 De SEH-PE is onderverdeeld in A- en B-punten. U dient in totaal 12 punten (komt overeen met 12 uren) te behalen, waarvan er minimaal 6 A-punten moeten zijn. Indien u FFP-gecertificeerd bent en u voldoet in december 2018 aan de FFP PE-verplichting, is afgesproken dat u te zijner tijd 6 B-punten voor de SEH PE 2018 ontvangt. Hierdoor hoeft u in 2018  nog maar 1 dag met 6 A-punten SEH PE te behalen. Overigens als u dit jaar meer...

  Lees verder

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.