Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Bestuur

Het bestuur van de SEH bestaat uit deskundige en ervaren vertegenwoordigers uit diverse marktsegmenten in de financiële branche en een onafhankelijk adviseur op het gebied van vakbekwaamheid.

 

AandachtsgebiedNaamWerkgever
Voorzitter     Ron Dukers  Onafhankelijk    
  Wytzejan de Jong  De Hypotheker
   Monique SuetersNationale Nederlanden
PenningmeesterKitty de HeidenABN AMRO   
   Sanne de Laat  ING 
  Theo HarmsRabobank Nederland  

Commissie Vakbekwaamheid

De commissie vakbekwaamheid adviseert het bestuur van de SEH o.a. over de samenstelling van de opleiding, de inhoud van het examen en de onderwerpen voor de permanente educatie.

 

NaamWerkgever
Ron DukersVoorzitter SEH
Annique van OosterwijkRabobank
Raymond Bakker      Bakker Financieel Management    
Wilma Dondergoor     CMIS    
Bart de Nie     Directeur SEH    
Annemarie Adriaansen     Opleidingsmanager SEH    

 

 

Redactieraad

De redactieleden van het vakblad Erkend verzorgen samen met onze uitgever Oostdam & Partners vier keer per jaar het vakblad Erkend. Daarnaast schrijft Raymond Bakker maandelijks de vakinhoudelijke artikelen in de SEH nieuwsbrief voor u.

NaamWerkgever
Raymond Bakker Bakker Financieel Management
Harrie-Jan van Nunen     De Financiële Makelaar    
Jan Martijn Hengeveld     Hengeveld consultancy en training    
Bart de Nie     Directeur SEH 
Henri Drost     Oostdam & Partners    

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.