Stichting Erkend Hypotheekadviseur

SEH is een stichting zonder winstoogmerk. Om u een waardevolle Erkenning te kunnen bieden, maakt de SEH kosten. Om opgenomen te worden in het register Erkend Financieel Adviseur en te profiteren van de voordelen die de SEH u biedt, betaalt u contributie. De contributie dekt de kosten voor het onderhouden van het register en website en het ontwikkelen van de SEH-opleiding en Permanente Educatieprogramma’s. Ook financiert SEH met uw bijdrage de ontwikkeling van promotionele artikelen, relevante vakinhoudelijke informatie (bijv. nieuwsbrief en vakblad) en bijeenkomsten. En staat er dagelijks een team van deskundige medewerkers voor u klaar voor al uw vragen over uw vakbekwaamheid en uw Erkenning.

Contributie

Het bestuur van de SEH stelt jaarlijks de contributie voor een kalenderjaar vast. Voor 2018 bedraagt deze €110. Wordt u na 1 juli Erkend? Dan betaalt u de helft van de contributie.

 Contributie 2018 geheel

  € 110

 Contributie 2018 50% (01-07 t/m 31-12)

  € 55

Facturatie en betaling

De SEH-Erkenning is een persoonlijke Erkenning. U bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor (tijdige) betaling van de contributie. Indien de contributiefactuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, wordt u uitgeschreven als Erkend adviseur. Het contributiebedrag blijft u echter wel verschuldigd.

Uitschrijven

Indien u zich wilt uitschrijven als Erkend Financieel Adviseur, dient u voor 1 december 2018 een Verklaring van uitschrijving in te vullen en deze per e-mail te sturen naar info@seh.nl. Indien u zich gedurende het jaar uitschrijft, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de contributie plaats.
Lees hier de Algemene Voorwaarden van SEH.

Kosten Permanente Educatie

De SEH Permanente Educatie (SEH PE) wordt verzorgd door onderwijsinstellingen die geaccrediteerd zijn bij de SEH. Kosten voor een cursus worden bepaald door de onderwijsinstelling zelf. De kosten zijn terug te vinden in de Bijeenkomstenkalender.

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.