Het Register Financieel Medewerker

Het register

Als Register Financieel Medewerker bent u voortdurend op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het vakgebied. U kunt daarbij gebruik maken van de voordelen die SEH biedt, maar hoeft niet aan de werkervaringseis te voldoen noch in het bezit te zijn van het Wft-diploma Adviseur Consumptief krediet of het Diploma Integraal Adviseren. Het Register voor Register Financieel Medewerkers (RFM) is een intern register, speciaal ontwikkeld voor professionals in de financiële branche en andere geïnteresseerden die geen adviserende rol hebben binnen een organisatie.

Voor wie is het?

U bent (of was) werkzaam in de financiële dienstverlening en wilt graag voortdurend op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in uw branche op het gebied van woningfinanciering, fiscaliteiten en wet- en regelgeving. U adviseert echter niet (meer), dus komt niet in aanmerking voor de titel Erkend Financieel Adviseur. Speciaal voor u biedt de SEH het Register Financieel Medewerker (RFM).

Toelatingseisen

Om opgenomen te worden in het Register Financieel Medewerker vraagt de SEH het volgende:

 • U bent in het bezit van een geldig Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet;
 • U volgt jaarlijks de SEH Permanente Educatie;
 • U bent aangesloten bij de SEH en betaalt jaarlijks de contributiebijdrage;
 • U onderschrijft de Algemene Voorwaarden van de SEH;
 • U ondertekent de Verklaring van inschrijving RFM.

De voordelen

Daarom wordt u Register Financieel Medewerker
De SEH ondersteunt u graag. Dit doen we zowel vakinhoudelijk als administratief, zodat u altijd up to date bent over de ontwikkelingen in uw branche op het gebied van woningfinanciering, fiscaliteiten en wet- en regelgeving.

 • U ontvangt maandelijks de inhoudelijke nieuwsbrief met actualiteiten op uw vakgebied, wet- en regelgeving en fiscale wijzigingen.
 • U ontvangt vier keer per jaar het vakblad Erkend vol achtergrondartikelen.
 • U volgt jaarlijks de flexibele SEH PE en verdiept en verbreedt zo uw kennis en kunde.
 • U kunt SEH-bijeenkomsten en Masterclasses bijwonen.
 • U bent uitgenodigd op het jaarlijks SEH-congres.  
 • U hebt toegang tot de Kennisbank op www.seh.nl.
 • U hebt toegang tot uw persoonlijk dossier op MijnSEH.
 • SEH LinkedIn-groep en @SEHNieuws.

Register Financieel Medewerker worden?

Wilt u graag opgenomen worden in het Register Financieel Medewerker? Stuur dan een e-mail naar info(at)seh.nl o.v.v. Register Financieel Medewerker. Vermeld hierin uw naam en stuur de ondertekende Verklaring van Inschrijving RFM en een kopie van uw Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet mee. De Verklaring van Inschrijving vindt u hieronder samen met de Algemene Voorwaarden voor de Register Financieel Medewerker of op deze website in de rubriek 'Downloads' onder Algemene Zaken.

U ontvangt, indien u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw inschrijving in het Register Financieel Medewerker. Vanaf dat moment kunt u gebruik maken van de voordelen die SEH u biedt.

Disclaimer

Deze tekst is afkomstig van de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De op de website getoonde informatie wordt door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur(SEH) met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen door Stichting Erkend Hypotheekadviseur zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Erkend Hypotheekadviseur opgenomen informatie. Deze tekst is eigendom van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en wordt beschermd door het auteursrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van de website al dan niet in bewerkte vorm te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de SEH. Dit is een samenvatting. De volledige disclaimer vindt u op www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.